Dlaczego analizator Inbody 370 jest najlepszy?

Analizatory firmy Biospace podczas analizy składu ciała uwzględniają RZECZYWISTY POMIAR i nie uwzględniają danych empirycznych takich jak wiek, płeć czy budowa ciała (wpisywane przed wykonaniem analizy). Analizatory innych firm nie uwzględniają rzeczywistego pomiaru a tylko szacunkowy zatem dostarczają dane zbliżone do rzeczywistych wartości dla ludzi przeciętnych, ale nie takich jak osoby starsze, sportowcy, niewysportowani mężczyźni czy dzieci. Wystarczy wykonując analizę składu ciała tej samej osoby, raz wpisać dane prawdziwe, a raz wymyślone (np. zmienić wiek i płeć). Wyniki nie będą takie same (a powinny być, ponieważ skład ciała się nie zmienił).

Konwencjonalne analizatory składu ciała potrzebują danych empirycznych by pokonać słabą dokładność i powtarzalność. Może to pomóc jedynie do wyrównania niedokładności w przypadku przeciętnego człowieka, ale raczej przynosi skutki niewrażliwego pomiaru tak, że istnieje trudność w wykrywaniu zmian składu ciała. Rozważając kliniczne zastosowanie analizatora składu ciała, czułość jest jedną z najważniejszych kwestii.