Jak wygląda pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta (konsultacja dietetyczna) trwa ok. 45-50 min.

Podczas wizyty analizowany jest dotychczasowy sposób odżywiania, aktywność fizyczna. Omówieniu podlega ankieta, badania krwi, dokumentacja medyczna, zbierany jest wywiad o Pacjencie.

Dokonywana jest analiza składu ciała urządzeniem medycznym InBody 370 (z tego badania wyłączone są kobiety w ciąży, osoby z epilepsją oraz z rozrusznikiem serca, a do pomiarów używane są m.in. fałdomierz, taśma antropometryczna). Badanie na analizatorze wykonywane jest boso.

Zbierane są pozostałe pomiary antropometryczne: obwody i fałdy skórne. Założona zostaje kartoteka pomiarów (w celu konsultacji kontrolnych).

W razie konieczności podczas pierwszej wizyty pacjent otrzyma ewentualne zalecenia odnośnie niezbędnych badań do wykonania, czy też wskazania do kontaktu z lekarzem specjalistą w celu szerszej diagnostyki.

Pierwsza konsultacja ma na celu ustalenie strategii dalszego postępowania i indywidualnego programu dietetycznego. W związku tym dieta zostanie przygotowana indywidualnie w okresie około jednego tygodnia do dziesięciu dni od daty pierwszej konsultacji, chyba że do jej wykonania niezbędne będą wyniki dodatkowych badań (np. dodatkowe badania krwi, badania diagnostyczne, badanie nietolerancji pokarmowych czy też wizyta u lekarza specjalisty). W takiej sytuacji dieta zostanie ułożona po otrzymaniu wyników czy zaleceń lekarskich.

Dieta zostanie przekazana droga mailową lub będzie do odbioru w recepcji.

Przebieg pierwszej wizyty może się różnić od opisanego scenariusza w zależności od indywidualnych potrzeb Pacjenta, wyjątkowości sytuacji oraz decyzji Dietetyka co do sposobu pracy z Pacjentem.