Słodycze dla dzieci na święta w Szczecinie

WSTĘP
Jakość i wartość odżywcza pokarmów spożywanych przez dzieci we wczesnym okresie ich życia warunkuje ich stan zdrowia w późniejszym życiu oraz kształtuje ich nawyki żywieniowe. Błędy żywieniowe popełniane podczas dorastania predysponują do rozwoju licznych schorzeń, miedzy innymi cukrzycy typu II, chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego. Schorzenia te są ściśle powiązane z rozwojem otyłości, która rozwija się w skutek nadmiernego do potrzeb spożycia energii. Zdrowe żywienie w dzieciństwie sprzyja kontynuowaniu go w wieku dorosłym. Szczególna uwagę do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci powinni przywiązywać rodzice oraz przedszkola i szkoły.

paczak foto`
CEL
Analiza wartości energetycznej oraz zawartości makroskładników w paczkach bożonarodzeniowych dla dzieci przygotowanych przez placówki oświatowe oraz przedsiębiorstwa na terenie miasta Szczecina.


MATERIAŁ I METODY
W badaniu wzięło udział 59 placówek oświatowych: jednostki sektora publicznego (12), firmy prywatne (3) i stowarzyszenia (2) oraz placówki (42) działające na terenie miasta Szczecina, z których część przygotowywała paczki świąteczne ze słodyczami, pozostałe natomiast darowały bony upominkowe lub zabawki. Przedmiotem badania była analiza zawartości oraz ocena wartości odżywczej paczek świątecznych, które wydawano dzieciom w tych placówkach w okresie bożonarodzeniowym. Ponadto przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza w rodzaju ankiety zebrano od rodziców/opiekunów informacje dotyczące częstotliwości spożycia otrzymanych słodyczy. Uzyskane dane poddano weryfikacji metodami klasycznymi statystyki opisowej oraz matematycznej przy zastosowaniu programu STATISTICA.

stowarzyszenie wykres

 

WYNIKI
Produktami dominującymi w paczkach są słodycze. Minimalna wartość energetyczna paczki wyniosła 674 kcal przy wadze paczki 120 g, natomiast paczka o najwyższej kaloryczności ważyła 2100g i zawierała 15 145 kcal. Średnio wartość energetyczna paczki wynosiła 6708 kcal, zawartość białka 67,8g, tłuszczu 245,4g, węglowodanów 715,6g. Średnia masa paczki wynosiła 1248g. Najwyższą wartością energetyczną i zawartością makroskładników charakteryzowały się paczki wydawane w podmiotach sektora publicznego i żłobkach miejskich, a najmniejszą w przedszkolach prywatnych. 30% rodziców deklarowało, że dziecko je słodycze codziennie, oraz prawie 80% rodziców było zadowolonych z formy upominku dla dziecka.

kcal a masa

kcal paczki

 

 

 

zadowolenie
WNIOSKI
1. Tylko 20% przebadanych placówek wręczała słodycze – pozostałe wydawały bony podarunkowe, co jest bardzo pożądanym trendem.
2. Średnia wartość energetyczna paczek świątecznych przekraczała o 565,9% dzienne zapotrzebowanie najmłodszej grupy dzieci (1 – 3 lata) otrzymujących upominek i o 188,6% grupy najstarszej (13 -15 lat), co świadczy o przekroczeniu również normy na makroskładniki takie jak tłuszcz i węglowodany.
3. Spożycie zawartości paczki (5659 ± 2820 kcal) w okresie od kilku dni do dwóch tygodni (dane z ankiet), dające dodatkowe około 3000 kcal na tydzień, będzie wiązało się ze wzrostem masy tkanki tłuszczowej oraz zwiększeniem stężenia triacylogliceroli we krwi (szczególnie trans nienasyconych kwasów tłuszczowych).
4. Pomimo licznych programów edukacyjnych w mediach w zakresie racjonalnego żywienia dzieci, rodzice wykazują zadowolenie ze słodkiej formy prezentów.
5. Darowanie tak dużych ilości słodyczy może przyczyniać się do utrwalania niewłaściwych nawyków żywieniowych u dzieci, prowadzących w dalszym okresie do rozwoju nadwagi, otyłości i chorób współtowarzyszących.

 

REFERAT PT. ‚PACZKA ŚWIĄTECZNA POD LUPĄ DIETETYKA – WARTOŚĆ ODŻYWCZA PACZKI ŚWIĄTECZNEJ DLA DZIECI’ ZOSTAŁ WYGŁOSZONY PODCZAS VII WARSZAWSKICH DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA W MAJU 2015 I CIESZYŁ SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM 🙂

IMG_4477